Cut Turretella Shells

Turretella Shells Center Cut

A2-11

One Center Cut Turretella Shell 3 1/2 to 4 inches...... .21

A1-11

One Center Cut Turretella shells 2 to 3 1/2 inches...... .19