Cut Turretella Shells

Turretella Shells Center Cut

A2-11

One 3 1/2 TO 4 1/2 inches Center Cut Turretella Shell ...... .21

A1-11

One Center Cut Turretella shells 2 to 3 1/2 inches...... .19